To Download or Embed this video, go to this link.

Back to the Puroresu Full Programs Library

NJPW Wrestling Dontaku in Fukuoka Dome (05/03/1993)

1) MAIN EVENT: Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs. Riki Choshu & Genichiro Tenryu
2) WWF Champion Hulk Hogan vs. Keiji Mutoh
3) IWGP Tag Champions Kensuke Sasaki & Road Warrior Hawk vs. Masa Chono & Shinya Hashimoto
4) Hiroshi Hase vs. Yoshiaki Fujiwara
5) Sting vs. Scott Norton
6) Jushin Liger vs. Tiger Mask III
7) Hiro Saito, Super Strong Machine, Tatsutoshi Goto, Ashura Hara, & Takashi Ishikawa vs. Kuniaki Kobayashi, Masashi Aoyagi, Great Kabuki, Kengo Kimura, & Shiro Koshinaka
8) Masa Saito vs. Brutus Beefcake
9) Michiyoshi Ohara vs. Akitoshi Saito
10) El Samuari, Akira Nogami, & Takayuki Iizuka vs. Hiroyoshi Yamamato, Satoshi Kojima, & Osamu Nishimura Matches start @24m

Back to the Puroresu Full Programs Library


Viewing Sluggish? Click on the Pause buttom to allow the Video to Pre-Load for a few seconds, then click the Play button to continue.

back to Uncle Earl's Classic TV Channel